Thánh họ 5

Posted on February 15, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Hắn mất tân năm 16 tuổi rưỡi, mà cái sự mất tân của hắn cũng rất lạ. Kể nhế:

Làng hắn sinh ra bốn bề là núi đá, đầu làng là bãi tha ma, cuối làng cũng bãi tha ma. Chôn tuyền người làng chết vì đánh đá, ngã hang.
(more…)

Advertisements

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Recently on phot_phet's Blog…

Thánh họ 4

Posted on February 15, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Thánh họ 3

Posted on February 15, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Thánh họ 2

Posted on February 15, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Thánh họ 1

Posted on February 14, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Cóp-bết bạn Bựa

Posted on January 29, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Công lý, công lý

Posted on January 7, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Chuyện hàng xóm

Posted on January 7, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Lại chuyện của bạn Bựa

Posted on January 6, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Thánh họ !

Posted on January 5, 2009. Filed under: Tổng hợp | Tags: |

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...